Darbo valandos
P - Pn : 09:00-17:00

Akcijų Pardavimo Mokesčiai

Kai gaunate pajamas iš akcijų pardavimo, šios pajamos tampa objektu apmokestinimui. Apmokestinamas skirtumas tarp gautų pajamų ir akcijų įsigijimo kainos. Įsigijimo kaina apima visas išlaidas, priskiriamas akcijų įsigijimui, tokias kaip komisiniai, mokesčiai, ir kitos susijusios išlaidos.

**Pajamų Mokesčiai Gyventojams**

Gautos pajamos iš akcijų pardavimo, jei jos neviršija 120 VDU, bus apmokestinamos 15% tarifu. Bet jei jūsų pajamos viršija šį lygį, tarifas kyla iki 20%.

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad norint nustatyti, ar pajamos neviršija 120 VDU, sumuojamos ne tik akcijų pardavimo pajamos, bet ir kitos gautos pajamos (išskyrus darbo užmokestį, dividendus ir pajamas iš IV). Jei turite ir akcijų pardavimo pajamas, ir kitų apmokestinamųjų pajamų, jos bus sumuojamos, ir bus taikomi atitinkami 15% arba 20% tarifai (GPMĮ 6 straipsnis).

Akcijų pardavimo pajamos, gaunamos gyventojo, yra priskiriamos B klasės pajamoms, kurias reikia deklaruoti ir sumokėti pajamų mokestį.

Akcijų pardavimo pelnas, neviršyjantis 500 EUR, neapmokestinamas (GPMĮ 17 straipsnio 30 dalis). Tačiau ši lengvata netaikoma, kai:

1. Akcijos pardavinėjamos išleidusiai įmonei;

2. Akcijos buvo įsigytos didinant įmonės įstatinį kapitalą iš įmonės lėšų (yra papildomų sąlygų);

3. Pajamos iš akcijų pardavimo gautos iš užsienio įmonių, kurios yra įregistruotos ar kitaip organizuotos specialiose teritorijose;

4. Kai akcijos yra laikomos perleistomis įmonės likvidavimo metu.

**Įmonių Mokesčiai**

Pajamos iš turto vertės padidėjimo (skirtumas tarp akcijų pardavimo ir įsigijimo kainų) apmokestinamos pelno mokesčiu, kuris gali būti 5% arba 15%.

Pajamos iš turto vertės padidėjimo nėra apmokestinamos, jei patenkinami šie reikalavimai:

1. Įmonė, kuri pardavinėja akcijas, yra įregistruota ar kitaip organizuota Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria yra sudaryta dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis.

2. Akcijas perleidžianti įmonė turėjo daugiau kaip 10% įmonės, kurios akcijos perleidžiamos, balsus suteikiančių akcijų ne trumpiau kaip 2 m. be pertraukų.

Ši lengvata netaikoma, kai akcijos perleidžiamos jas išleidusiai įmonei.

Susijusios naujienos