Darbo valandos
P - Pn : 09:00-17:00

Kai akcininkas teikia paskolą savo įmonei, mokesčių pasekmės kyla pagal šias sąlygas:

1. Įmonė, išmokėdama palūkanas, gali jas priskirti leidžiamų atskaitymų kategorijai, jei palūkanų norma atitinka rinkos normas. Viršijant rinkos normą, viršijanti dalis nebus laikoma leidžiamais atskaitymais (PMTĮ 40 straipsnio 2 dalis).

Kad nustatytumėte rinkos normą, galite naudoti vidutines komercinių bankų taikomas palūkanas, skelbiamas Lietuvos banko tinklalapyje. Tačiau ši informacija gali būti nepakankama, kad įrodytumėte, jog akcininkas suteikė paskolą pagal rinkos sąlygas. Todėl rekomenduojama turėti dokumentaciją, patvirtinančią paskolos sandorio sąlygas ir palūkanų normą (pvz., komercinių bankų pasiūlymus dėl paskolos sutarties).

2. Jei paskolos suma viršija bendrovės nuosavo kapitalo dydį daugiau nei 4 kartus, viršijančią dalį mokamos palūkanos gali būti pripažįstamos neleidžiamais atskaitymais ir apmokestinamos kaip dividendai. Tai taikoma, jei patenkinamos šios sąlygos:

a) Palūkanų norma yra aukštesnė už rinkos normas;

b) Akcininkas turi kontrolę paskutinę mokestinio laikotarpio dieną.

3. Fiziniam asmeniui akcininkui (lietuvos arba užsienio piliečiui), gaunančiam palūkanas, kurios nėra didesnės nei 120 vidutinių darbo užmokesčių suma, taikomas 15% gyventojų pajamų mokesčio tarifas. Viršijanti dalis apmokestinama 20% tarifu. Reikia atkreipti dėmesį, kad skaičiuojant, ar pajamos neviršija 120 VDU, sumuojamos ne tik palūkanų pajamos, bet ir kitos pajamos (išskyrus darbo santykių, dividendų ir individualios veiklos pajamas). Tai reiškia, kad jei gaunate ir palūkanų pajamų, ir kitų apmokestinamųjų pajamų, jos bus sumuojamos ir taikomi atitinkami 15% ir 20% tarifai (PMTĮ 6 straipsnis).

4. Palūkanos, išmokamos Lietuvos juridiniam asmeniui, apmokestinamos 15% arba 5% pelno mokesčio tarifu.

5. Palūkanos, išmokamos juridiniam asmeniui, kuris yra įregistruotas Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, neapmokestinamos (PMTĮ 5 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

6. Palūkanos, išmokamos juridiniam asmeniui, kuris nėra įregistruotas Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, apmokestinamos 10% pelno mokesčio tarifu (PMTĮ 5 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

7. Fizinis asmuo akcininkas gali suteikti paskolą įmonei be palūkanų. Tokiu atveju nei akcininkui, nei įmonei nekyla mokestinių pasekmių.