Daugiau įmonių galės taikyti 0% ir 5% pelno mokesčio tarifus