Darbo valandos
P - Pn : 09:00-17:00

Ką rinktis steigiant įmonę: UAB ar MB?

Lietuvoje vis dažniau matome įvairias įmones, kurių vardus puošia mažosios bendrijos inicialai (MB). Žmonėms, planuojantiems steigti naują bendrovę (ypač pirmąją), natūraliai kyla klausimas – ar tai tinkama alternatyva uždarajai akcinei bendrovei (UAB)? Straipsnyje apžvelgsime pagrindines šių dviejų juridinių vienetų charakteristikas ir vidines bei išorines taisykles, taip įnešdami temai taip reikalingo aiškumo.

Įmonės steigimas. Bene pirmasis dalykas, į kurį verta atkreipti dėmesį renkantis palankiausią opciją įmonės steigimo metu – pradinio kapitalo reikalavimai. Siekiant įkurti UAB, jos nariams bus privaloma suformuoti akcinį kapitalą, kurio minimali vertė – 2500 Eur. Šios akcijos gali būti apmokamos pervedant pinigus į įmonės kaupiamąją sąskaitą bet kuriame Lietuvos banke, įnašas taip pat gali būti kitas materialus turtas. Steigiant UAB, įkūrėjai turės sudaryti ir pasirašyti UAB įstatus.

Steigiant MB, minimali įnašo riba nėra nustatyta – nariai įmonę sukurti gali ir su nuliniu kapitalu. Tai – didžiulis pliusas, ypač tiems, kurie stokoja lėšų pradėti pirmąjį savo verslą. MB įsteigimo metu surašomas steigimo aktas (tą galima padaryti naudojantis Registrų centro šablonais), parengiami steigimo nuostatai, paskiriamas MB vadovas.

Akcininkai. Kitas svarbus įmonės steigimo aspektas – akcininkai. MB atveju, steigėjais gali būti tik fiziniai asmenys, o jų skaičius – ne daugiau dešimties. O steigiant UAB, akcininkais gali tapti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, jų skaičius gali siekti iki 250. Čia galima teigti, kad UAB rinktis derėtų itin stambius verslus planuojantiems asmenims, žadantiems pritraukti daugybę investuotojų – tiek asmenų, tiek kitų įmonių. Svarbu paminėti, kad tiek UAB, tiek MB Mažoji yra ribotos atsakomybės įmonės. Tai reiškia, kad nesėkmės atveju turėsite atsakyti tik įmonės turtu.

Valdymas. Nors UAB ir MB valdymas yra ganėtinai panašus, egzistuoja tam tikri esminiai skirtumai. MB atveju jis yra kiek paprastesnis – valdymo organu gali būti paskirtas MB narių susirinkimas su arba be vadovo. MB taip pat nėra reikalingas buhalteris – apskaitą gali tvarkyti jos narys arba vadovas. Priimant sprendimus įmonėje, kiekvienas narys paprastai turi po vieną balsą, tačiau nuostatose galima numatyti ir skirtingą balsų skaičių. Svarbu paminėti, kad steigiant bendriją, kurioje numatytas tik vienas narys, vėliau gali kilti papildomų iššūkių siekiant priimti daugiau narių – tokiu atveju reikės keisti MB nuostatus. Todėl rekomenduojama steigiant MB nuostatuose numatyti vieną arba daugiau narių.

UAB valdymas yra kiek sudėtingesnis. Nors valdymo organas taip pat bus akcininkų susirinkimas, įmonė privalės turėti ir vadovą. Papildomai galima sudaryti valdybą, stebėtojų tarybą. Priimant sprendimus įmonės viduje, įtaka priklausys nuo akcininko turimų akcijų nominalios vertės, o joms esant lygioms, daugiau įtakos turės tie akcininkai, kurių įnašas bus didesnis. UAB taip pat yra privaloma turėti buhalterį, tad įmonės apskaita turės kiek daugiau niuansų. Tiesa, vietoj buhalterio galima sudaryti sutartį ir su buhalterines paslaugas teikiančia įmone.

Nulinis pelno mokestis. Nepaisant to, ar steigsite UAB ar MB, verta susipažinti ir su tam tikromis lengvatomis. Ne visi žino, bet daugeliu atvejų įmonėms galioja nulinis pelno mokestis pirmuosius veiklos metus. Kad būtų galima pasinaudoti lengvata, turi galioti visos šios sąlygos:

  • Įmonėje dirba ne daugiau nei darbuotojų.
  • Akcininkai yra fiziniai asmenys, jie arba jų šeimos nariai neturi kitų kontroliuojamų ar individualių įmonių.
  • Įmonės pajamos neviršija 300 000 Eur.
  • Įmonės veikla negali būti stabdoma, reorganizuojama, likviduojama, o akcijos nebus perleidžiamos bent 3 metus. Kitu atveju, pirmaisiais veiklos metais taikytą nulinį pelno mokestį reikės perskaičiuoti ir susimokėti.

Siekiant išnaudoti šią lengvatą maksimaliai, rekomenduojame įmonę steigti kuo anksčiau, t. y. metų pradžioje. Tokiu atveju nulinis pelno mokestis bus taikomas ženkliai didesniam įmonės veikimo laikotarpiui nei tais atvejais, kai įmonę steigsite, pavyzdžiui, einamų metų viduryje.

Taigi, steigiant pirmąją (ir ne tik) įmonę, reikia atsižvelgti į nemažai aspektų. Vis dėlto, šiame straipsnyje aprašytos sąlygos ir taisyklės leidžia daryti išvadą, kad UAB dera rinktis planuojant stambius verslus ir daug akcininkų (tiek fizinių, tiek juridinių), o MB yra žymiai palankesnis smulkesniems verslams.

Susijusios naujienos