Darbo valandos
P - Pn : 09:00-17:00

Kokie darbiniai ir mokestiniai pasikeitimai įsigalioja šiemet?

Šiais metais atkeliauja nemažai pokyčių darbuotojams ir darbdaviams. Vieni jų pagerins sąlygas vaikus auginantiems ar artimuosius slaugantiems, kiti mažins kompensacijas, treti susiję su tam tikrais mokesčiais ir mokėjimais. Tam, kad būtumėte pasiruošę pokyčiams ir galėtumėte pilnai išnaudoti Darbo kodekse (DK) numatytomis naudomis, kviečiame susipažinti su 2022-ųjų metų naujovėmis.

Auginantiems vaikus ar slaugantiems artimuosius

Nuo šių metų rugpjūčio 1 d. įsigaliojo geresnės darbo sąlygos vaikų turintiems ir artimuosius slaugantiems darbuotojams. Apžvelkime pagrindinius pokyčius.

Mamadienis/tėvadienis. Vieną vaiką iki 12 m. auginantiems tėvams – džiugios naujienos. Nors anksčiau tokiems tėvams papildomi laisvadieniai nepriklausė, šių metų DK pokyčiai įpareigoja darbdavį jiems skirti vieną papildomą poilsio dieną per 3 mėnesius.

Čia derėtų prisiminti ir kitus, jau nuo anksčiau galiojančius, DK įpareigojimus: auginantiems neįgalų vaiką iki 18 m. arba du vaikus iki 12 m. priklauso po 1 papildomą poilsio dieną kiekvieną mėnesį, o auginantiems 3 ir daugiau vaikų iki 12 m. arba 2 vaikus iki 12 m., iš kurių vienas arba abu yra neįgalūs – 2 papildomos poilsio dienos kiekvieną mėnesį.

Taigi, priklausomai nuo to, kiek vaikų augina šeima, darbuotojui gali susidaryti nuo 4 iki 24 papildomų poilsio dienų per metus. Tačiau svarbu nepamiršti, kad šios dienos nėra sumuojamos ir negali būti perkeliamos į kitus mėnesius! Todėl, siekdami pasinaudoti DK numatytais tėvadienais/mamadieniais, tą daryti turite kiekvieną mėnesį (arba kartą per 3 mėnesius, jei auginate tik vieną vaiką iki 12 m.). Norėdami gauti numatytas poilsio dienas, darbdaviui turite pateikti vaikų amžių įrodantį dokumentą ir parašyti oficialių prašymą.

Nepilnas darbo dienos laikas, nemokamos atostogos ir nemokamas laisvas laikas. DK pokyčiai taip pat numato, kad dabar prašyti darbdavio taikyti nepilną darbo laiko normą gali ne tik slaugantys šeimos narius ar auginantys vaiką iki 3 m. Nuo šiol tokia galimybe pasinaudoti galės ir tie darbuotojai, kurie slaugo kartu su jais gyvenančius artimuosius arba augina vaiką iki 8 m.

Be to, pokyčiai įpareigoja darbdavį suteikti darbuotojui nemokamas atostogas slaugyti ne tik šeimos narį, bet ir kartu gyvenantį artimąjį. Taip pat, darbdavys privalės suteikti nemokamą laisvą laiką darbuotojui, jei jo prašymas susijęs su skubiomis šeiminėmis priežastimis ligos ar nelaimės atveju, o darbuotojas privalo tiesiogiai dalyvauti su tuo susijusiuose procesuose.

Lankstus ir nuotolinis darbas. Tiems, kurie dėl įvairių priežasčių gali dirbti tik nuotoliniu būdu, dabar taip pat numatomos žymiai palankesnės darbo sąlygos. Nors anksčiau darbdavys buvo įpareigotas tokius darbuotojus išleisti dirbti nuotoliu ne mažiau kaip penktadaliui darbo laiko normos, DK pokyčiai darbdavį įpareigoja (darbuotojui to pareikalavus) suteikti sąlygas dirbti nuotoliu visą darbo laiką. Tokia galimybe pasinaudoti gali:

  • Nėščiosios.
  • Neseniai pagimdžiusios ar krūtimi maitinančios darbuotojos.
  • Darbuotojai, auginantys vaiką iki 8 m.
  • Darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki 14 m. arba neįgalų vaiką iki 18 m.
  • Darbuotojai, pateikę prašymą, pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę arba būtinybe slaugyti ar prižiūrėti šeimos narį arba kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį.

Vienintelė išimtis yra taikoma tais atvejais, jei darbdavys įrodo, kad nuotolinio darbo sąlygų suteikimas darbuotojui sukeltų per dideles sąnaudas dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų.

Įvaikinusiems. Pagal naująją tvarką, įsivaikinę darbuotojai turės geresnes sąlygas gauti tėvystės atostogas. Anksčiau šios atostogos turėjo būti suteiktos per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsigaliojimo, dabar – per vieną mėnesį. Kita vertus, vaiko priežiūros atostogų reikės laukti atitinkamai ilgiau – darbdavys jas privalės suteikti nebe per mėnesį nuo teismo sprendimo įsigaliojimo, o per tris mėnesius.

Darbo grafikas. DK numato, kad darbdavys privalo sudaryti darbo grafikus, kuriuose būtų nurodoma tiksli darbuotojų darbo laiko pradžia ir pabaiga, o jie, savo ruožtu, privalo dirbti vadovaudamiesi šiuo grafiku.

Apžvelgę jau įsigaliojusius DK pakeitimus, toliau susipažinsime su metų pabaigoje pasirodančiais pokyčiais, kurie, priešingai nei pirmieji, papildomų naudų neatneša.

Kompensacijos

Ne visi žino, kad dalis darbo užmokesčio gali būti mokama kaip kompensacija. Tai galioja kilnojamiems darbams ir darbui lauko sąlygomis, o kompensacija taip pat gali būti skiriama ir už transporto išlaidas. Ši dalis nėra apmokestinama GPM, nuo jos neskaičiuojamos ir socialinio draudimo įmokos. Nors iki šiol kompensacija negalėjo viršyti 50 proc. bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio, Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) dar 2021-aisiais pastebėjo, kad įmonės šia tvarka ėmė piktnaudžiauti ir dalį užmokesčio mokėti kompensacijomis net ir tiems darbuotojams, kurių darbo sutartyse nėra numatytos minėtos sąlygos.

Dėl šios ir kitų priežasčių, nuo 2022 m. lapkričio 1 d. darbuotojui mokamos kompensacijos dalis negalės viršyti 30 proc. bazinio darbo užmokesčio, o nuo 2023 m. birželio 1 d. tokios kompensacijos bus visiškai panaikintos.

Grynieji pinigai ir atvirkštinis PVM

Nuo šių metų lapkričio 1 d. kinta ir piniginių atsiskaitymų tvarka fiziniams bei juridiniams asmenims. Mokėjimus grynaisiais pinigais bus galima atlikti tik iki 5000 Eur, sumą skaidyti draudžiama, o atsiskaitymai dalimis ir periodiniai mokėjimai bus sumuojami bei taip pat negalės viršyti numatytos ribos, išskyrus tuos atvejus, kai sandoris bus sudarytas iki 2022 m. spalio 31 d. – tokiais atvejais sandorių užbaigimas bus galimas pagal jų sudarymo dieną numatytus teisės aktus.

Naujajai tvarkai taip pat numatomos kelios išimtys. Atsiskaityti grynaisiais pinigais didesnėmis nei 5000 Eur sumomis bus leidžiama, jeigu mokėjimo vietoje mokėjimo paslaugų teikėjai negali suteikti mokėjimo sąlygų kitokiu būdu (pavyzdžiui, yra laikinai sutrikęs mokėjimo paslaugų teikimas), o sandoris įpareigoja atsiskaityti nedelsiant. Tiesa, apie šiuos atvejus bus privaloma pranešti VMI per 10 dienų.

Paskutinis pokytis, o jei tiksliau, jau įvestos tvarkos pratęsimas, yra susijęs su atvirkštiniu PVM. Primename, kad atvirkštinis PVM – tai PVM apmokestinimo būdas, kuriuo jį į valstybės biudžetą sumoka pirkėjas, atsiskaitantis už prekes ar paslaugas, o ne pardavėjas. Stebint tendenciją, kad įmonės neretai nesumoka PVM, atvirkštinio PVM taikymas mobiliesiems telefonams, planšetiniams ir nešiojamiems kompiuteriams yra pratęsiamas iki 2026 m. gruodžio 31 d.

Susijusios naujienos