Darbo valandos
P - Pn : 09:00-17:00

Sunaudojamo kuro apskaita: ką reikėtų žinoti aplinkos taršos mokesčio mokėtojams?

Juridiniams asmenims, turintiems ir eksploatuojantiems įmonės transporto priemones, svarbu žinoti keletą dalykų apie šių automobilių naudojimosi tvarką ir sunaudojamo kuro apskaitą. LR Aplinkos ministras 2021 m. gegužės 26 d. išleido įsakymą Nr. D1-324, nuo kurio ir atsispirsime pristatydami tvarkos aprašą, kuriuo vadovaujantis taršos mokesčio mokėtojai privalės vykdyti mobiliųjų taršos šaltinių sunaudojamo kuro apskaitą.

Visų pirma, derėtų patikslinti kam taršos mokestis negalioja. Kadangi jis taikomas tik juridiniams asmenims (AB, UAB, MB, valstybės, savivaldybės ir viešosios įstaigos, religinės bendruomenės ir pan.), mokesčio mokėti ir sunaudoto kuro apskaitos daryti nereikės jeigu esate fizinis asmuo – pavyzdžiui, užsiimate individualia veikla pagal pažymą arba verslo liudijimą.

Visiems kitiems, t.y. juridiniams asmenims, degalų apskaita yra  vykdoma  kiekvienai transporto priemonei atskirai pagal:

  • Transporto priemonės rūšį – ne keliais judantys mechanizmai; kelių, geležinkelių, vandens, oro transporto priemonės (išskyrus keleiviams ir kroviniams vežti skirtą oro transportą). 
  • Naudojamų degalų rūšį (benzinas, dyzelinas, mazutas, gazolis, gamtinės dujos, naftos dujos, žibalas ir kt.).

Tad kokią gi informaciją šio mokesčio mokėtojams reikės turėti? Pasak įsakymo, šią:

  • Per mokestinį laikotarpį naudotų transporto priemonių skaičių, kiekvieno automobilio amžių kalendoriniais metais ir naudojamų degalų rūšį.
  • Per mokestinį laikotarpį įsigytų kiekvienos rūšies degalų kiekį litrais, įskaitant ir degalus įsigytus užsienyje, jeigu jie yra naudojami Lietuvoje.
  • Kiekvienos transporto priemonės sunaudotų degalų kiekį litrais ir tonomis. Svoris skaičiuojamas pagal gamintojo išduotame degalų kokybės pažymėjime nurodytą degalų tankio vertę. Tokio pažymėjimo neturint, perskaičiuoti degalus iš litrų į tonas yra naudojami įsakymo nustatyti koeficientai: 0,89 mazutui, 0,84 dyzelinui ir gazoliui, 0,8 žibalui, 0,75 benzinui, , 0,69 suslėgtoms gamtinėms dujoms, 0,54 suskystintoms naftos dujoms. Pavyzdžiui, sunaudojus 2000 litrų dyzelino, svoris tonomis skaičiuojamas taip: 2000 x 0,84 = 1680 kg = 1,68 t. Naudojant benziną, svorio bus atitinkamai mažiau – šiuo atveju, 1,5 t.

Visa aukščiau paminėta informacija ir dokumentai privalo būti tvirtinami aplinkos taršos mokesčio mokėtojo (įmonės) vadovo arba jo įgalioto asmens (dažniausiai – įmonės apskaitą tvarkančio asmens). Patvirtinta informacija su visais dokumentais turės būti saugomi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro, nustatytais terminais.

Aplinkos taršos mokesčio mokėtojas nurodytą informaciją ir dokumentus privalo pateikti degalų apskaitos kontrolę vykdantiems pareigūnams, šiems to pareikalavus. Na, o pačiai degalų apskaitai bus reikalingi šie dokumentai:

  • Įsakymo ir patvirtintos tvarkos išaiškinimas.
  • Lentelė sunaudotų degalų apskaitai.

Taigi, juridinių asmenų naudojamų transporto priemonių sunaudojamo kuro apskaita turi būti vykdoma kruopščiai, sistemingai ir pagal visus nurodytus reikalavimus. Aplinkos apsaugos pareigūnai gali bet kada pareikalauti įmonės pateikti atitinkamus dokumentus, o apskaitos nevykdant galite susidurti su nemalonumais. Primename, kad apskaitą daryti privaloma kiekvienai transporto priemonei, priklausančiai įmonei. Patogumo dėlei, rekomenduojame, kad tai darytų įmonės apskaitą tvarkantis asmuo. Daugiau apie įsakymą, įskaitant ir oro transporto priemonių kilimo ir tūpimo ciklų apskaitą, galite paskaityti oficialiame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme.