Telefonas
+370 679 64 423
El. Paštas
biuras@vipteise.lt
Darbo valandos
P - Pn : 09:00-17:00

NUSTATYTI PRANEŠIMŲ VDI APIE PRASTOVAS TEIKIMO TERMINAI

Nuo 2020-04-08 įsigaliojo Darbo kodekso pakeitimas, kuris nustato per tris darbo dienas pateikti pranešimą Valstybinei darbo inspekcijai apie prastovas, paskelbtas iki įstatymo įsigaliojimo, ir per vieną darbo dieną pranešti apie prastovas, paskelbtas 2020-04-08 ir vėliau.

Darbo kodekso pakeitimas, kurį Seimas priėmė dar 2020-03-31 pasirašytas Prezidento ir įsigaliojo 2020-04-08.

Šiuo pakeitimu nustatyta, kad paskelbus prastovą dėl Vyriausybės paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino, „ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo prastovos paskelbimo darbdavys Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka informuoja Valstybinę darbo inspekciją apie prastovos paskelbimą darbuotojui“.

Apie prastovas dėl ekstremalios situacijos ir karantino, kurios buvo paskelbtos iki šio įstatymo įsigaliojimo, Valstybinę darbo inspekciją informuoja ne vėliau kaip per tris darbo dienas.

Šis įstatymas įsigaliojo 2020-04-08. Pranešimus apie prastovas, paskelbtas iki šios datos, t. y. iki 2020-04-07 imtinai, VDI reikia pateikti iki 2020-04-14 dienos pabaigos.

Apie prastovas, kurias darbdavys paskelbė 2020-04-08, pranešti reikia ne vėliau kaip 2020-04-09.

Atnaujiną informacijos apie prastovas pateikimo VDI formą rasite čia.

Įsigaliojimo data: 2020-04-08

Originalus teisės aktų tekstas:

Nuo 2020-04-08 įsigaliojo Darbo kodekso pakeitimas, kuris nustato per tris darbo dienas pateikti pranešimą Valstybinei darbo inspekcijai apie prastovas, paskelbtas iki įstatymo įsigaliojimo, ir per vieną darbo dieną pranešti apie prastovas, paskelbtas 2020-04-08 ir vėliau.

Darbo kodekso pakeitimas, kurį Seimas priėmė dar 2020-03-31 pasirašytas Prezidento ir įsigaliojo 2020-04-08.

Šiuo pakeitimu nustatyta, kad paskelbus prastovą dėl Vyriausybės paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino, „ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo prastovos paskelbimo darbdavys Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka informuoja Valstybinę darbo inspekciją apie prastovos paskelbimą darbuotojui“.

Apie prastovas dėl ekstremalios situacijos ir karantino, kurios buvo paskelbtos iki šio įstatymo įsigaliojimo, Valstybinę darbo inspekciją informuoja ne vėliau kaip per tris darbo dienas.

Šis įstatymas įsigaliojo 2020-04-08. Pranešimus apie prastovas, paskelbtas iki šios datos, t. y. iki 2020-04-07 imtinai, VDI reikia pateikti iki 2020-04-14 dienos pabaigos.

Apie prastovas, kurias darbdavys paskelbė 2020-04-08, pranešti reikia ne vėliau kaip 2020-04-09.

Atnaujiną informacijos apie prastovas pateikimo VDI formą rasite čia.

Įsigaliojimo data: 2020-04-08

Originalus teisės aktų tekstas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1f3fa29274b811eaa38ed97835ec4df6?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=0797a83b-1719-4cf1-8bf2-775927d43834

Šaltinis: www.mokesciu-sufleris.lt