Darbo valandos
P - Pn : 09:00-17:00

PAKEISTAS PMĮ KOMENTARAS DĖL SUSIJUSIŲ ASMENŲ

Nuo 2020 metų buvo patikslinta „susijusių asmenų“ sąvoka dėl 25 proc. įmonės akcijų valdymo ir nuolatinių buveinių. Atitinkamai VMI pakoregavo PMĮ 2 str. 33 dalies komentarą.

Nuo 2020 metų:

– įmonė laikoma susijusia su kitos įmonių grupės įmonės akcininku ir jo sutuoktiniu, sugyventiniu, giminaičiais ar svainiais, jeigu kitos įmonių grupės įmonės akcininkas turi 25 proc. ir daugiau akcijų (PMĮ 2 str. 33 d. 5 ir 7 p.). Anksčiau nebuvo svarbu, kiek akcijų akcininkas turi, pakako vien fakto, kad kitoje grupės įmonėje akcininkas turi akcijų;

– dvi įmonės yra susijusios, jei viena jų tiesiogiai ar netiesiogiai valdo 25 proc. ar daugiau kitos akcijų (dalių, pajų) ar teisių (PMĮ 2 str. 33 d. 8.). Iki 2020 m. susijusiais asmenimis buvo laikomos įmonės, kai buvo valdoma daugiau nei 25 proc. akcijų;

– susijusiais asmenimis laikomos ne tik įmonė ir jos nuolatinė buveinė, bet ir tos pačios įmonės nuolatinės buveinės (tarpusavyje), įmonė ir kitos įmonės, kuri priklauso įmonių grupei, nuolatinės buveinės bei įmonės ir įmonių grupės įmonių nuolatinės buveinės (PMĮ 2 str. 33 d. 10, 11 ir 12 p.).

PMĮ 2 str. 33 dalies komentaro pakeitimą rasite paspaudę toliau pateiktą nuorodą

Originalus teisės aktų tekstas:

VMI 2020-03-27 raštas Nr. (32.42-31-1E) RM-10702 „DĖL PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 2 STR. 33 DALIES, 21 STR. 3 DALIES IR 561 STR. 2 1 DALIES KOMENTARŲ (APIBENDRINTŲ PAAIŠKINIMŲ)“ 

Šaltinis: www.mokesciu-sufleris.lt