Darbo valandos
P - Pn : 09:00-17:00

NUO 2020-08-04 PAKEISTOS VDU TAISYKLĖS

Nurodyta, kaip skaičiuoti atostoginius, kai darbuotojams taikoma suminė darbo laiko apskaita. Paaiškinta, kas yra įmonės darbo (pamainos) darbo grafikas. Pateiktas sąrašas išmokų, kurios į VDU neįtraukiamos: įvairios išmokos ir premijos švenčių ar jubiliejų progomis, išeinant į pensiją ar užtarnauto poilsio.

Svarbiausi Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo taisyklių (LRV 2017-06-21 nutarimas Nr. 496) pakeitimai:

– atostoginiai darbuotojams, kurie dirba suminės darbo laiko apskaitos režimu, apskaičiuojami taip: kai atostogos suteikiamos savaitėmis, VDU mokamas pagal tam darbuotojui nustatytą darbo laiką normą (Aprašo 6 p.).

Šis skaičiavimo būdas leis išvengti darbuotojų piktnaudžiavimo renkantis atostogų datas, o tais atvejais, kai į darbuotojo atostogas įeina savaitgalis, darbuotojui bus garantuoti atostoginiai. Iki šiol darbuotojai tokiais atvejais dažnai likdavo be jokio atlyginimo.

Kad būtų galima taikyti šį atostoginių apskaičiavimo būdą, darbuotojo darbo sutartyje turėtų būti nustatyta darbo laiko norma (kiek jis vidutiniškai turi dirbti, pavyzdžiui, per savaitę, kad atliktų savo darbą pagal darbo sutartį) ir jo atostogos turi būti skaičiuojamos (suteikiamos) savaitėmis ar bent jau kalendorinėmis dienomis, t. y. turi būti vykdomi DK reikalavimai dėl darbo laiko normos nustatymo (DK 112 str. 1 ir 2 d.) ir atostogų suteikimo savaitėmis, kai darbuotojas dirba kitokiu darbo laiko režimu nei 5 ar 6 darbo dienų savaitė (126 str. 2 d.).

Beje, šis atostoginių apskaičiavimo būdas bus patogus ir tais atvejais, kai suminė darbo laiko apskaita netaikoma, bet darbuotojui atostogos pagal DK 126 str. 2 dalį turi būti suteikiamos savaitėmis, nes jis dirba mažiau nei 5 darbo dienas arba skirtingą darbo dienų skaičių per savaitę;

– įmonės darbo (pamainos) darbo grafikas suprantamas kaip darbdavio administracijos darbo grafikas (Aprašo 2 p.). Jis VDU taisyklėse nustatytais atvejais naudojamas apskaičiuojant darbuotojo vidutinį atlyginimą;

– skaičiuojant VDU neįtraukiamos piniginės išmokos (premijos), „mokamas Darbo kodekse nustatytų švenčių dienų progomis, gyvenimo ir tarnybos metų jubiliejinių sukakčių progomis, įgijus teisę gauti socialinio draudimo senatvės pensiją, pareigūnų ir karių valstybinę pensiją arba kompensacinę išmoką (profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniams darbuotojams) ir savo noru nutraukiant darbo sutartį, atsistatydinant iš pareigų arba atleidžiant iš pareigų dėl amžiaus, tarnybos pratęsimo termino pabaigos arba negalėjimo dirbti pagal įgytą specialybę“ (Aprašo 3.5 p.);

– padaryti redakcinio techninio pobūdžio pakeitimai dėl mėnesinių premijų įtraukimo į VDU. Tokių premijų įtraukimas apskaičiuojant VDU nesikeitė, pasikeitė VDU taisyklių vieta, kurioje jos yra aprašytos. Mėnesinės premijos perkeltos į Aprašo 3.4 punktą.

Šaltinis:

https://www.mokesciu-sufleris.lt