Darbo valandos
P - Pn : 09:00-17:00

PATVIRTINTA KARANTINO LAIKOTARPIU NESUMOKĖTŲ „SODROS“ ĮMOKŲ, BAUDŲ, DELSPINIGIŲ IR PALŪKANŲ ATIDĖJIMO TVARKA

Patvirtinta supaprastinta „Sodros“ įmokų, baudų ir delspinigių, nesumokėtų už laikotarpį nuo 2020-03-16, atidėjimo tvarka. Draudėjai dėl įmokų atidėjimo kreipsis į „Sodros“ teritorinius skyrius, atidėjimas bus įforminamas sprendimu, nesudarant sutarčių ir neteikiant papildomų dokumentų. Tokia tvarka bus taikoma nesumokėtoms įmokoms už laikotarpį nuo karantino pradžios, iki praeis du kalendoriniai mėnesiai nuo karantino pabaigos.

Šiuo metu „Sodros“ įmokų nemokančios įmonės, kurios įtrauktos į VMI sudarytus nukentėjusiųjų nuo COVID-19 sąrašus, atskirai kreiptis dėl „Sodros“ įmokų atidėjimo, iki pasibaigs karantinas, neprivalo. Taikomas vieno langelio principas ir mokėjimo lengvatos (neskaičiuojami delspinigiai ir nevykdomas priverstinis išieškojimas) taikomos tiek mokesčiams, tiek ir „Sodros“ įmokoms.

VSDĮ 19-1 straipsnyje patvirtinta supaprastinta tvarka bus taikoma kreipiantis į „Sodrą“ dėl įmokų, nesumokėtų nuo karantino paskelbimo dienos, atidėjimo:

– nepriklausomai nuo draudėjo prašomos atidėti sumos, sprendimus priims Fondo valdybos teritoriniai skyriai. Jie neteiks Fondo tarybai skolos mokėjimo atidėjimo dokumentų, net jeigu skolos suma bus didesnė kaip 30 000 €;

– skolos mokėjimas atidedamas Fondo valdybos teritoriniams skyriams priimant sprendimus ir mokėjimo atidėjimo sutartys su draudėjais nebus sudaromos;

– kai draudėjas kreipiasi į Fondo valdybos teritorinį skyrių, pateikdamas prašymą atidėti skolos mokėjimą, iš jo nereikalauja papildomų dokumentų;

– pagal šią tvarką draudėjai turi teisę prašyti atidėti skolos mokėjimą už laikotarpį nuo karantino pradžios (2020-03-16), iki praeis du kalendoriniai mėnesiai nuo karantino pabaigos;

– palūkanos už laiku nesumokėtą atidėtos skolos sumą, taip pat delspinigiai už laiku nesumokėtas socialinio draudimo įmokas neskaičiuojami už laikotarpį nuo karantino pradžios, iki praeis du kalendoriniai mėnesiai nuo karantino pabaigos.

Šaltinis: www.mokesciu-sufleris.lt